NDT - defektoskopie

Metody nedestruktivního zkoušení

  • Vizuální kontrola (VT)
  • Kapilární zkouška (PT)
  • Magnetická kontrola (MT)
  • Ultrazvuková kontrola (UT)
  • Rentgenové zkoušení (RT)

Máme certifikované NDT pracovníky Level 2 dle ISO 9712.

Zkoušíme svary, plechy, odlitky, výkovky, trubky aj.

Dokážeme provést prolínací zkoušku (PT), měření tloušťky pomocí ultrazvuku (např.korozní úbytky), tlakovou zkoušku aj.

Kontakt