Projekty EU

Evropská unie

Název projektu: Implementace Age managementu ve společnosti PME spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009628

Cílem projektu je zavedení Age managementu do společnosti PME spol. s.r.o. a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti podniku.  Speciální pozornost bude věnována vytváření podmínek pro prodlužování pracovního života zaměstnanců společnosti. Dále zabránit hrozícímu nenaplnění personálních kapacit, pomocí vytvoření personální strategie Age managementu, protože systém založený na osobní referenci má jen velmi omezený dosah. Vytváření nových míst pro věkovou skupinu 50+, která tvoří podstatnou část společnosti. Změnu motivačního systému pro jednotlivé skupiny zaměstnanců, umožňování přechodu zaměstnanců na jiné pozice.

Projekt je rozdělen na 5 částí, které se navzájem doplňují a vytvářejí silný celek:

  1. Nastavení personální strategie
  2. Standardizace personálních procesů
  3. Oblast řízení a reorganizace práce
  4. Školení zaměřená na předávání znalostí a dovedností
  5. Školení pro zvládání mezigeneračních vztahů

Publikace projektu (PDF)

Kontakt