Reference

2019 - 2020

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Sušící buben pr.4000mm DUPLEX TRINOM SR
Sušící buben pr. 3000mm CORTEN-B 2 JCP ČR
Čelisťové drtiče PSP Engineering SRN
Výpadový konec rotační pece CEMENT Hranice ČR
Plášť cementového mlýna CEMENT Hranice ČR
Výměna podporového dílu ČMC Mokrá ČR
Formovací zařízení METSO SVE
Větrný třídič KOEPPERN SRN
Zdvihací zařízení KPC SR
Pojezdová kola D800 KPC SR
Výtlačná kolena SIGMA Group ČR
Mezistěna mlýna CEMEX Prachovice ČR
Tělesa a klapky ARMATURY Group ČR
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Laufrolle AVL Moravia ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČESKÉ DRÁH ČR
Náhradní díly věžových jeřábů JVS ČR

2017 - 2018

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Třídiče, cyklony, zásobníky KOEPPERN SRN
Tělesa a talíře ARMATURY Group ČR
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Podporový díl rotační pece IKN ČR
Rotor drtiče, komínová klapka Vápenka Čertovy schody ČR
Skříně generátorů SIEMENS SRN
Základové desky lisů TaT ČR
Mezistěna mlýna pr. 4,4m METSO ČR
Díly technologických zařízení CEMENT Hranice ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Díly technologických zařízení CEMEX ČR
Díly technologických zařízení PC Ladce ČR
Zvedací zařízení KPC ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Machinery ČR
Sušící nerezový buben TRINOM ČR
Výtlačné koleno dělené, vodící roury SIGMA Group ČR
Laufrolle, ostatní díly AVL Moravia ČR
Rámy technologických zařízení RESTA ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Formovací zařízení METSO SVE
ND šnekových dopravníků, Rotor drtiče DOLVAP SR

2015 - 2016

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Laufrolle, rámy motoru AVL Moravia ČR
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Díly technologických zařízení SLOVMAG Lubeník SR
Díly technologických zařízení SACCI ČR
Díly technologických zařízení OKK Koksovny ČR
Výtlačná a odbočná kolena + víka SIGMA Group ČR
Cyklony, větrný třídič KOEPPERN SRN
Sušící bubny TRINOM ČR
Základní desky lisů TaT ČR
Formovací zařízení METSO SVE
Dopravní technika, zvedací zařízení SFI Group SRN
Zvedací zařízení KPC ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Machinery ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
ND šnekových dopravníků, Rotor drtiče DOLVAP SR
Skříně generátorů SIEMENS SRN

2013 - 2014

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Laufrolle, rámy motoru AVL Moravia ČR
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Díly technologických zařízení DOLVAP SR
Díly technologických zařízení PC Ladce SR
Díly technologických zařízení OKK Koksovny ČR
Těleso závěsu, servomotor, elementy SIGMA Group ČR
Korečkový elevátor, komínové klapky Vápenka Čertovy schody ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Machinery ČR
Nerezové tankové nádoby DESTILA ČR
Obráběné díly PRAMÄB SRN
Obráběné díly BSA SRN
Obráběné díly FEUMO ČR
Formovací zařízení METSO SVE
Dopravní technika, zvedací zařízení SFI Group SRN

2011 - 2012

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Díly technologických zařízení DOLVAP SR
Díly technologických zařízení PC Ladce SR
Rám motoru, sací a výtlačná kolena SIGMA Group ČR
ND pro kotoučový mlýn DUSLO SR
Díly třídiče, štíty vinutí PSP Machinery ČR
Segmenty, výpadová stěna, náhradní díly METSO ČR
Formovací zařízení METSO SVE
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR

2009 - 2010

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ ČR
Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Rekonstrukce pohonu RCH, vozík RCH PC Ladce SR
Chladící buben CEVING ČR
Obráběné díly PRAMÄB SRN
Odbočná kolena SIGMA Group ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Formovací rámy METSO Minerals FIN
Díly technologických zařízení DOLVAP SR
Díly technologických zařízení SLOVMAG SR
ND pro KTM 1200 DUSLO SR

2000 - 2008

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly pohonu chladiče ALIACEM ČR
Výtlačná kolena, vložky kolen SIGMA Group ČR
Díly technologických zařízení OKK Koksovny ČR
Buben sušiče strusky, Díly technologických zařízení CEMMAC SR
Míchací ústrojí TECHMIX ČR
Jez - oprava stavidla Povodí Moravy s.p. ČR
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Díly technologických zařízení Českomoravský cement ČR
Díly technologických zařízen DOLVAP SR
Díly technologických zařízení SACCI IT
Díly technologických zařízení PRAGOTEC Braz
Díly technologických zařízení PC Ladce SR
Výpadové stěny mlýnů, formovací rámy METSO Minerals ČR
Strojní díly BSA SRN
Rámy provzdušňovacích strojů KRAUS ČR
Šnekové dopravníky, korečkový elevátor, šoupátkové uzávěry, rozdělovací klapka CARMEUSE Mokrá ČR
Pražič sladu vč. chladícího koše RAVOZ ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Rotor třídiče CEVING ČR
Cyklonové odlučovače pro odprášení, zásobníky písku, potrubí HAMAG ČR
Oprava rotoru kladivového mlýna, větrný třídič Vápenka Čertovy schody ČR
Ozubený věnec, pastorek, předloha, výměna ložisek kulového mlýna CALMIT Žírany SR
Díly technologických zařízení BRASILEX ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Lostr ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla EUROMAINT SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement ČR
Díly kolejových vozidel SIEMENS ČR
Díly technologických zařízení PC Ladce SR
Strojní díly PRAMÄB SRN
Díly kolejových vozidel CHVALIS ČR
Sušící komora, sada rámů CEMTEC RAK
Díly technologických zařízení Fabrica Cementa Lukavac BiH
Pásové dopravníky RESTA ČR
Podavače s vyhrnovacím kolem Průmyslové montáže Ostrava ČR
Svařence TOS Hulín ČR
Korečky ALHODZ ČR
Plošiny pro větrné elektrárny SAM SRN
Pásové dopravníky RESTA ČR
Šnekové hřídele CEMENT Hranice ČR
Třídiče, díly chladičů slinku, klapky, kompenzátory, štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Podavače s vyhrnovacím kolem Vápenka Vitošov ČR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD SRN
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, OOS Ostrava ČR
Terciární potrubí Anorga ITALCEMENTI IT
Rekuperátor, mikrosladovny, mačkadla sladu RAVOZ ČR
Díly chladičů slinku, klapky, štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Pásové dopravníky RESTA ČR
Stahovací desky, opracování pólů EXMONT - Energo ČR
Díly chladičů slinku, třídiče, šnekové dopravníky, podavače, skluzy, klapky, kompenzátory, díly rotačních pecí, uzávěry, náhradní díly PSP Engineering ČR
Síta klíčírny, rekuperátor, mikrosladovna, mačkadla sladu RAVOZ  ČR
Větrný třídič GRIGOLIN IT
Potrubí ENETEX - DES ČR
Úložný prstenec EXMONT - Energo ČR
Sada nosníků VÍTKOVICE strojírenství ČR

1995 - 1999

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Náhradní díly obracečů Sladovna Hodonice ČR
Díly mlýnů, žárové hlavy, rámy KHD SRN
Mačkadla sladu RAVOZ ČR
Díly chladičů slinku, díly mlýnů, Třídiče, potrubí, klapky, kompenzátory, náhradní díly, mezistěna, výstup a vstup mlýna, třídič PSP Engineering ČR
Rekuperátor, mačkadla sladu RAVOZ ČR
Díly chladičů slinku PSP Engineering ČR
Výtlačné koleno, odbočná kolena SIGMA Group ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, OKD, Krnovské opravny ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Šnekové dopravníky ZVVZ a.s., Milevsko ČR
Díly mlýnů, ložiskové domky, šneková skříň CEVING ČR
Náhradní díly šnekových dopravníků Sladovna Hodonice ČR
Mačkadla sladu, chladící koš pražiče sladu RAVOZ ČR
Šnekové dopravníky, mlýn, třídič CEVING ČR
Chladič slinku, klapky, kompenzátory, šnekové dopravníky PSP Engineering ČR
Zásobníky, díly třídiče, rámy KHD SRN
Šnekové dopravníky Ø 160 ZVVZ, Milevsko ČR
Náhradní díly pro obraceče, Díly technologického zařízení třídění ječmene, odkličování a čištění Sladovna Hodonice ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Movo Plzeň ČR
Zásobníky, pneu doprava ZPS Slévárna  ČR
Vzduchotechnické potrubí PC Ladce ČR
Mačkadla sladu RAVOZ ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Šnekové dopravníky, korečkové elevátory, pásový dopravník, redlerové dopravníky, zásobníky a části technologického zařízení pro kruhový hvozd, klíčírnu Sladovna Hodonice ČR
Odprášení zásobníků Sladovna Hodonice ČR
Klapky, části technologických zařízení cementáren PSP Engineering ČR
Výměna pláště kuplovny ZPS Slévárna ČR
Mačkadla sladu RAVOZ ČR
Násypky – výroba a montáž CASTELLO ČR
Šoupátkový uzávěr Vápenka Vitošov  ČR

1991 - 1995

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Skluzy, potrubí, kompenzátory, díly chladičů slinku, terciární potrubí Přerovské strojírny ČR
Oprava potrubních rozvodů Služby města Přerova ČR
Spalovací komory hvozdů, kolejivo humen CASTELLO ČR
Skluzy, potrubí, kompenzátory, lopatkový třídič Přerovské strojírny ČR
Ocelové konstrukce RESTA ČR

Kontakt