O společnosti

Základní údaje

Obchodní název společnosti: P M E , spol. s r.o.
Sídlo: Kojetínská 3298/93 Přerov I - Město, 750 02 - Přerov
Spisová značka: C 1537 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 42866472 DIČ: CZ42866472
Počet zaměstnanců: 85
Obrat: 120 mil. Kč

Fotogalerie

Společnosti P M E spol. s r.o. byla založena v roce 1991 v Přerově a předmětem podnikání byla zámečnická výroba. Během 10 let byl rozšířen předmět podnikání o kovoobrábění a navýšen počet výrobních prostor na dvě haly. V roce 2000 byla firma certifikována jako technicky způsobilý dodavatel Českých drah a počet zaměstnanců dosahoval 60. Vzhledem k velikosti firmy byla zahájena příprava na certifikaci ISO 9001/2000.

V následujících letech společnost investovala do nových výrobních technologií, navyšovala počet zaměstnanců a založila oddělení konstrukce a NDT zkoušek. Vlivem ekonomické krize v roce 2008 – 2010 došlo k pozastavení investic a růstu společnosti. Bylo nutno rozšířit předmět podnikání o další produkty jako dodávky náhradních dílů, opravy technologických zařízení a také služby jako defektoskopie nebo kooperace a přizpůsobit se tak trhu.

V roce 2018 se společnost rozhodla změnit strategii výroby a zaměřit se pouze na určitý typ výrobků a služeb v oblasti strojírenského průmyslu. Došlo tak k vytvoření uceleného výrobního programu. Ve stejném roce také došlo k investici do pronájmu dalších výrobních a skladovacích prostor.

Materiály, které společnost zpracovává jsou ocel tř. 11-16, nerezová ocel a duplex.

Jsme majiteli několika certifikátů

Výrobní program společnosti

Výrobní možnosti a služby společnosti

Projekty EU

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb

Historie

 • 1991 - Založení společnosti P M E spol. s r.o. dvěma společníky
 • 1992 - 8 zaměstnanců
  Pronájem nových výrobních prostor a nákup základního strojního vybavení
 • 1995 - 25 zaměstnanců
  Investice do dalšího vybavení (horizontální centrum, radiační vrtačky, svař. poloautomaty, nákladní auto)
 • 1997 - 43 zaměstnanců
  Povodeň - náročné opravy strojního zařízení, obnovení výroby během 2 měsíců po povodni
 • 1998 - 60 zaměstnanců
  Pronájem dalších výrobních prostor, 2 provozy - Skopalova, Kojetínská
 • 2001 - 66 zaměstnanců
  Certifikace ČSN EN 729/2, certifikace Technické způsobilosti dodavatele pro ČD, investice do strojního vybavení a vytvoření obráběcího pracoviště CNC vodní paprsek, karousel, frézky, soustruhy, mostové jeřáby 32 tun
 • 2002 - 75 zaměstnanců
  Certifikace ISO 9001/2000, nové rozvody technických plynů, vzduchu, elektřiny - Provoz Kojetínská, navázání přímých obchodních kontaktů se zahraničím
 • 2004 - 75 zaměstnanců
  Založení konstrukčního oddělení, zahájení prací na vlastním výrobku (chladič - suroviny)
 • 2008 - 80 zaměstnanců
  Obnova strojního vybavení - pořízení nových strojů ve spolupráci s EU a MPO, generální oprava stávajících strojů, založení oddělení technické kontroly
 • 2009 - 90 zaměstnanců
  Dokončení výstavby haly dělení materiálu, dokončení projektu modernizace výroby ve spolupráci s EU a MPO, pořízení strojního zařízení pro zakružování silných materiálů
 • 2010 - V návaznosti na ekonomickou krizi došlo k přepracování výrobního programu a redukci zaměstnanců na celkových 60
 • 2012 - 60 zaměstnanců
  Navázání na výrobní program z roku 2009, rekonstrukce admin. budovy a stěhování celé společnosti do jednoho provozu Kojetínská, obnova zabezpečovacích, monitorovacích a informačních systémů, založení oddělení defektoskopie a pořízení ultrazvuku
 • 2013 - 65 zaměstnanců
  Nákup nových technologií - svařovací automat pod tavidlem, rekonstrukce osvětlení hlavní výrobní haly, vytvoření nového pracoviště pro výrobu velkých rotačních celků (sušící bubny, rotační separátory, části pecních linek), nový segment výroby - zpracování biomasy na základě výroby nerezových palivových článků (PTR) a dílů pro pyrolýzu
 • 2015 - 70 zaměstnanců
  Rozvoj strojního opracování - investice do nových strojů - CNC karousel, CNC centrum, nákup software pro 3D opracování, navázání úzké spolupráce s rakouských obchodním partnerem
 • 2016 - 80 zaměstnanců
  Výměna karousel SK16 za NC karousel SK20
 • 2018 – 65 zaměstnanců
  Pronájem dalších výrobních a skladovacích prostor
 • 2019 – 69 zaměstnanců
  Výstavba lakovacího boxu, nový mostový jeřáb. Nákup a uvedení do provozu CNC soustruh SU150
 • 2020 – 77 zaměstnanců
  Pořízení nových výrobních a skladovacích prostor. Zahájení výroby dřevěných palet a obalů. Založení oddělení stavební údržby.

Získané certifikáty

Kontakt