Průmysl výroby stavebních hmot

V tomto segmentu výroby se specializujeme na dodávky náhradních dílů pro technologická zařízení na výrobu cementu i vápna.

Jedná se o jednotlivá technologická zařízení pecních linek pro výpal slínku, jako jsou chladiče slínku, drtiče suroviny a slínku, třídiče suroviny a cementu, díly rotačních pecí a díly cyklonových výměníků tepla.

 • ND cyklonových výměníků: kyvné klapky, dilatace, segmenty odtahových hrdel cyklonů, díly cyklonů a propojovacích kanálů atd.
 • ND chladičů slínku: díly roštové plochy (roštnice, nosiče roštnic, vozíky), díly pohonů atd.
 • ND drtičů: kladiva, odrazové lišty, pancéře, opravy rotorů drtičů atd.
 • ND třídičů: lopatky, pancéře, rotory atd.
 • ND kulových mlýnů: pancéře, lopatky , vestavby atd.
 • ND rotačních sušičů suroviny (bubnů): pancéřování, vestavby, vstupní a výstupní těsnění, díly plášťů rotačních pecí, kladky, nosné kruhy atd.
 • Svařence: mezistěna mlýna, dilatace, díly výměníku, vestavby rotačních sušičů atd.
 • Opracované svařence: nosiče roštnic, vozíky pro roštové chladiče atd.
 • Opracované díly: hřídele, čepy, kladky, nosné kruhy atd.
 • Odlitky: roštnice, bočnice, pancéře, segmenty odtahových hrdel cyklonů atd.
 • Opracované odlitky: pancéře, roštnice chladiče, odrazové lišty a kladiva drtičů, vstupní a výstupní segmenty rotačních pecí, listy klapek cyklonových výměníků atd.

Technologická zařízení

Odlitky

Opracované díly

Kontakt