Reference

 

Výroba a dodávky pro cementárny, vápenky, sladovny a ostatní průmyslová odvětví

 

2010

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Oprava pražiče sladu, díly pražičů sladu, rámy pro klíčírnu RAVOZ  ČR
Díly pohonu chladiče Aliacem ČR
Náhradní díly Ceving  ČR
Výtlačná kolena, vložky kolen Sigma Lutín ČR
Díly technologických zařízení OKK Koksovny ČR
Díly technologických zařízení Cemmac SR
Míchací ústrojí Techmix  ČR
Jez - oprava stavidla Povodí Moravy s.p. ČR
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement  ČR
Díly technologických zařízení Dolvap Varín SR
Díly technologických zařízení Sacci IT
Díly technologických zařízení PragoTec Braz
Anténní prvky fy Čepica ČR
Díly technologických zařízení Cementárna Ladce SR
Výpadové stěny mlýnů, formovací rámy Metso ČR
Strojní díly BSA SRN
Díly kolejových vozidel Chvalis ČR
Závěsná oka Cemtec RAK
Rámy provzdušňovacích strojů Kraus ČR
Šnekové dopravníky, korečkový elevátor, šoupátkové uzávěry, rozdělovací klapka Carmeuse Czech Republic s.r.o., Mokrá ČR

 

2009

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu vč. chladícího koše , díly pražičů sladu RAVOZ  ČR
Štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Rotor třídiče Ceving  ČR
Sací kolena, víka, roury Sigma Lutín ČR
Cyklonové odlučovače pro odprášení, zásobníky písku, potrubí                                 Hamag Zlín ČR
Díly technologických zařízení Cemmac SR
Oprava rotoru kladivového mlýna Vápenka Čertovy schody                           ČR
Ozubený věnec, pastorek, předloha, výměna ložisek Calmit Žírany SR
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Lostr ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement  ČR
Díly technologických zařízení Dolvap Varín SR
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín  ČR
Anténní prvky fy Čepica ČR
Díly technologických zařízení Cementárna Ladce SR
Strojní díly Prämab SRN
Strojní díly BSA SRN
Díly kolejových vozidel Chvalis ČR
Sušící komora, sada rámů Cemtec RAK

 

2008

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu , díly pražičů sladu, mačkadlo sladu RAVOZ  ČR
Šnekové dopravníky, štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy                                                PSP Engineering ČR
Kyvadlo s příslušenstvím Ceving s.r.o. ČR
Díly technologických zařízení Fabrica Cementa Lukavac BiH
Pásové dopravníky RESTA ČR
Díly technologických zařízení Cemmac SR
Generální oprava vzduchového třídiče Vápenka Čertovy schody ČR
Podavače s vyhrnovacím kolem Průmyslové montáže Ostrava                ČR
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Lostr ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement  ČR
Díly technologických zařízení Dolvap Varín SR
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín  ČR
Korečky Alhozd ČR
Díly technologických zařízení Cementárna Ladce SR
Strojní díly Prämab SRN
Strojní díly BSA SRN
Sada rámů, pancéře Cemtec RAK

 

2007

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič e sladu vč. chladících mís, mikrosladovna, mačkadla sladu                          RAVOZ  ČR
Náhradní díly, štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy PSP Engineering ČR
Třídiče, kladivový drtič, náhradní díly Ceving  ČR
Plošiny pro větrné elektrárny SAM SRN
Pásové dopravníky RESTA ČR
Díly technologických zařízení Cemmac SR
Výtlačná kolena a výtlačnou trouby Sigma Lutín ČR
Šnekové hřídele Cement Hranice ČR
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Lostr ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement                          ČR
Díly technologických zařízení Dolvap Varín SR
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín  ČR
Korečky Alhozd ČR
Rámy provzdušňovacích strojů Kraus ČR
Rekonstrukce chladiče slinku, propojovací potrubí Cementárna Ladce SR
Strojní díly Prämab SRN
Strojní díly BSA SRN

 

2006

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu vč. chladící mísy, mikrosladovny, mačkadla sladu                               RAVOZ                                                        ČR

Třídiče, díly chladičů slinku, klapky, kompenzátory, štíty
vinutí, těsnící a sběrací kruhy

PSP Engineering ČR
Náhradní díly Ceving  ČR
Plošiny pro větrné elektrárny SAM SRN
Díly technologických zařízení Cemus SR
Díly technologických zařízení Cemmac SR
Podavače s vyhrnovacím kolem Vápenka Vitošov ČR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD SRN
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, OOS Ostrava ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement  ČR
Terciární potrubí Anorga Italcementi IT
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín  ČR
Díly technologických zařízení Fabrica Cementa Lukavac BiH
Rámy provzdušňovacích strojů Kraus ČR
Rotor drtiče Cementárna Ladce SR
SR Prämab SRN
Strojní díly BSA SRN

 

2005

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Rekuperátor, mikrosladovny, mačkadla sladu RAVOZ                                                       ČR
Díly chladičů slinku, klapky, štíty vinutí, těsnící a sběrací kruhy                                 PSP Engineering ČR
Náhradní díly Ceving  ČR
Plošiny pro větrné elektrárny SAM SRN
Díly technologických zařízení Cemus SR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD SRN
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Lostr ČR
Ochranné skříně - kolej. vozidla Euromaint SVE
Díly technologických zařízení Českomoravský cement  ČR
Pásové dopravníky RESTA ČR
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín ČR
Díly technologických zařízení Cement Hranice ČR
Rámy provzdušňovacích strojů Kraus ČR
Těleso závěsu Sigma Lutín ČR
Strojní díly Prämab SRN
Strojní díly BSA SRN

 

2004

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Pražič sladu, mikrosladovny, mačkadla sladu, zásobník, násypky, výsypky          RAVOZ  ČR
Díly chladičů slinku, třídiče, díly třídičů, náhradní díly PSP Engineering                                     ČR
Rámy, náhradní díly Ceving  ČR
Plošiny pro větrné elektrárny SAM SRN
Díly technologických zařízení Cemus SR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD SRN
Díly technologických zařízení Brasilex ČR
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Ochranné skříně kolej. vozidel Euromaint SVE
Stahovací desky, opracování pólů Exmont - Energo  ČR
Pásové dopravníky RESTA ČR
Díly kolejových vozidel Siemens ČR
Svařence TOS Hulín ČR
Díly technologických zařízení Sacci IT
Rámy provzdušňovacích strojů Kraus ČR
Odbočné koleno Sigma Lutín ČR
Spojky, řetězová kola Vápenka Vitošov ČR

 

2003

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly chladičů slinku, třídiče, šnekové dopravníky, podavače,
skluzy, klapky, kompenzátory, díly rotačních pecí, uzávěry, náhradní díly               
PSP Engineering                                    ČR
Síta klíčírny, rekuperátor, mikrosladovna, mačkadla sladu, RAVOZ  ČR
Díly mlýnů, potrubí, klapky, náhradní díly Ceving  ČR
Díly technologických zařízení Cemus SR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD SRN
Třídič Grigolin IT
Díly technologických zařízení Colacem IT
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Vítkovice Doprava, ČR
Potrubí Enetex - DES ČR
Úložný prstenec Exmont - Energo ČR
Sada nosníků Vítkovice strojírenství  ČR

 

2002

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly chladičů slinku, třídiče, cyklony, šnekové dopravníky,
podavače, klapky, kompenzátory, díly mlýnů, náhradní díly                                     
PSP Engineering                                  ČR
Rekuperátory, díly mikrosladovny RAVOZ  ČR
Šnekový dopravník, drtiče, mlýn, cyklony, kompenzátory, náhradní díly Ceving  ČR
Výtlačné koleno, objímky Sigma Lutín ČR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR
Náhradní díly šnekového dopravníku Sladovna Hodonice  ČR
Stahovací kruhy a desky, hřídel motoru Exmont - Energo ČR

 

2001

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly chladičů slinku, třídiče, cyklony, díly mlýnů, šnekové
dopravníky, podavače klapky, kompenzátory, náhradní díly                                    
PSP Engineering ČR
Potrubí, výsypky KHD SRN
Rekuperátory, pražič sladu vč. chladící mísy RAVOZ  ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Ostravské opravny                       ČR
Třídiče, klapky, náhradní díly Ceving  ČR
Náhradní díly korečkového elevátoru Sladovna Hodonice ČR
Výtlačné koleno, odbočná kolena Sigma Lutín  ČR
Plošiny pro větrné elektrárny GSD ČR

 

2000

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly mlýnů, žárové hlavy, rámy KHD SRN
Mačkadla sladu RAVOZ  ČR
Díly chladičů slinku, díly mlýnů, Třídiče, potrubí, klapky,                                         
kompenzátory, náhradní díly
PSP Engineering ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Ostravské opravny                      ČR
Díly mlýnů, třídiče, šnekový dopravník , šnekové podavače , cyklon,
klapky kompenzátory
Ceving  ČR
Náhradní díly obracečů Sladovna Hodonice ČR

 

1999

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Díly mlýnů KHD SRN
Rekuperátor, mačkadla sladu RAVOZ ČR
Díly chladičů slinku PSP Engineering                               ČR
Výtlačné koleno, odbočná kolena Sigma Lutín ČR
Chladič slinku, klapky, kompenzátory, šnekové dopravníky,                                    
mezistěna, výstup a vstup mlýna, třídič
PSP Engineering ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, OKD, Krnovské opravny ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Šnekové dopravníky ZVVZ a.s., Milevsko ČR
Díly mlýnů, ložiskové domky, šneková skříň Ceving ČR
Náhradní díly šnekových dopravníků Sladovna Hodonice ČR

 

1998

 

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Mačkadla sladu, chladící koš pražiče sladu RAVOZ  ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Šnekové dopravníky, mlýn, třídič Ceving  ČR
Náhradní díly obracečů Sladovna Hodonice  ČR
Chladič slinku, klapky, kompenzátory, šnekové dopravníky                                     PSP Engineering ČR
Zásobníky, díly třídiče, rámy KHD SRN
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Movo Plzeň, Krnovské             
opravny, OKD
ČR
Šnekové dopravníky Ø 160 ZVVZ, Milevsko ČR

 

1997

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Náhradní díly pro obraceče Sladovna Hodonice                      ČR
Klapky, kompenzátory, mezistěny, výstupní stěny mlýnů, šnekový                   
dopravník, větrné třídiče
PSP Engineering ČR
Pražič sladu, mačkadla sladu, šnekový dopravník RAVOZ  ČR
Šnekové dopravníky , šnekový podavač, šoupátkový uzávěr,
korečkový elevátor,  třídiče, cyklony, klapky                                                                 
CEVING  ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Náhradní díly kolejových vozidel ČD, Movo Plzeň ČR

 

1996

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Zásobníky, pneu doprava ZPS Slévárna  ČR
Vzduchotechnické potrubí Cementárna Ladce                      ČR
Kobercové stojany KTI SRN
Náhradní díly pro obraceče Sladovna Hodonice ČR
Díly technologického zařízení třídění ječmene, odkličování a čištění                      Sladovna Hodonice ČR
Klapky, kompenzátory, potrubí, výstupní stěna a mezistěna mlýna,
větrné třídiče
PSP Engineering ČR
Mačkadla sladu RAVOZ  ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR

 

1995

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Šnekové dopravníky, korečkové elevátory, pásový dopravník,                                 
redlerové dopravníky, zásobníky a části technologického
zařízení pro kruhový hvozd a klíčírnu
Sladovna Hodonice                     ČR
Náhradní díly pro obraceče Sladovna Hodonice  ČR
Klapky, potrubí, části technolog. zařízení cementáren PSP Engineering ČR
Odprášení zásobníků Sladovna Hodonice  ČR
Mačkadla sladu RAVOZ  ČR

 

1994

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Klapky, části technologických zařízení cementáren                                                    PSP Engineering                       ČR
Výměna pláště kuplovny ZPS Slévárna ČR
Mačkadla sladu RAVOZ ČR
Násypky – výroba a montáž Castello ČR
šoupátkový uzávěr Vápenka Vitošov  ČR
Náhradní díly kolejových vozidel ČD ČR

 

1993

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Skluzy, potrubí, kompenzátory, díly chladičů slinku, terciární potrubí                      Přerovské strojírny  ČR
Oprava potrubních rozvodů Služby města Přerova              ČR

 

1992

DRUH VÝROBKU SPOLEČNOST STÁT
Spalovací komory hvozdů, kolejivo humen Sladovna Castello                    ČR
Skluzy, potrubí, kompenzátory, lopatkový třídič                                                            Přerovské strojírny ČR
Ocelové konstrukce Resta  ČR

Vyrábíme stroje a zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a ostatní odvětví. Provádíme opravy, rekonstrukce a modernizace strojů, zařízení a technologických linek. 

cementárny, vápenky, úpravny

šnekové dopravníky, korečkové elevátory, podavače, třídiče, chladiče

sladovny

pražiče sladu, mikrosladovny, rekuperátory

kolejová vozidla

nádrže, vzpěry, bočnice, ochranné skříně

ostatní - obráběné svařence

odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru

 

Náš potenciál

  • dlouhodobé zkušenosti v oboru
  • projekce a konstrukce
  • moderní strojní park
  • defektoskopie - ultrazvuk
  • uvedení výrobků do provozu
  • servis + náhradní díly

vice info

 

Kontaktní formulář

EU spolupráce

 

Telefon

+420 581 292 713