Projekty EU

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti P M E , spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.04.01/01/22_006/0002097

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu souvisejícího s kovoobráběním, resp. s procesem tvarového obrábění kovových obrobků a dílů, který je realizován v rámci provozního areálu společnosti, a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení následujících energeticky náročných technologií 1 ks hoblovky, 1 ks tabulových nůžek a 1 ks frézky za 1 ks nové komplexní technologie CNC horizontální vyvrtávačky vč. příslušenství, která bude energeticky méně náročná, tak rovněž díky realizaci opatření spočívající ve využívání OZE v podobě instalace FVE bez akumulace o předpokládaném výkonu 50 kWp pro pokrytí dílčí části vlastní spotřeby společnosti.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

Název projektu: Implementace Age managementu ve společnosti PME spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009628

Cílem projektu je zavedení Age managementu do společnosti PME spol. s.r.o. a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti podniku.  Speciální pozornost bude věnována vytváření podmínek pro prodlužování pracovního života zaměstnanců společnosti. Dále zabránit hrozícímu nenaplnění personálních kapacit, pomocí vytvoření personální strategie Age managementu, protože systém založený na osobní referenci má jen velmi omezený dosah. Vytváření nových míst pro věkovou skupinu 50+, která tvoří podstatnou část společnosti. Změnu motivačního systému pro jednotlivé skupiny zaměstnanců, umožňování přechodu zaměstnanců na jiné pozice.

Projekt je rozdělen na 5 částí, které se navzájem doplňují a vytvářejí silný celek:

  1. Nastavení personální strategie
  2. Standardizace personálních procesů
  3. Oblast řízení a reorganizace práce
  4. Školení zaměřená na předávání znalostí a dovedností
  5. Školení pro zvládání mezigeneračních vztahů

Publikace projektu (PDF)

 

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright 2023, Všechna práva vyhrazena, P M E , spol. s r.o. | Cookies | Realizace od www.ppcspecialist.cz