Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

PME spol. s r.o.
Kojetínská 3298/83, Přerov I – Město, 750 02
IČ: 42866472

Zpracováváme tyto osobní údaje

Zpracováváme jen nejnutnější údaje, které souvisí s našimi výrobky a službami.

Jedná se zejména o tyto údaje

 • Název firmy nebo jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Pozice ve firmě
 • Bankovní spojení
 • Kontaktní a doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa a soubory cookies

Osobní údaje zpracováváme z důvodů

Poskytování výrobních, poradenských, technologických služeb apod. S následnou možností Vám poskytovat nejlepší servis. Jedná se zejména o nabídky, poptávky, marketing a obchodní sdělení.

Tyto informace jsou nám poskytovány dobrovolně a automaticky, jelikož jsou vyžadovány pro uzavírání smluvních vztahů a jejich plnění.

Přístup k údajům a jejich předávání

Veškeré osobní údaje jsou bezpečně uloženy a střeženy, aby bylo nedošlo k jejich zneužití. Osoby či organizace, které mají k těmto údajům přistup, jsou vázány mlčenlivosti a nesmí v žádném případě s těmito údaji nakládat jinak, než k čemu jsou pověřeni.

V určitých případech, které ukládá zákon, lze tyto údaje předat orgánům trestně činným nebo státní správě.

Délka zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány po celou dobu využívání našich služeb a po dobu nezbytně nutnou dle obecně závazných právních předpisů, a následně případně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let.

Některé údaje, lze zpracovávat i bez Vámi uděleného souhlasu, tj. údaje, které jsou zapotřebí pro splnění ze smluvních vztahů nebo z obecně právních předpisů.

Zpracování osobních údajů

Bez Vašeho souhlasu lze zpracovávat jen údaje s platnými právními předpisy.

 • poskytováním služeb, produktů, poradenství
 • zákonných povinností
 • ve veřejném zájmu

Se souhlasem po dobu dalších 10 let, nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán, jakož i další osobní údaje, které nám poskytnete.

Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem a jsou dostupné jen oprávněným osobám, v rámci naší společnosti. Zásady bezpečnosti jsou pravidelně podrobovány kontrole a aktualizovány v závislosti na nových technologiích ochrany.

Odvolání souhlasu

Souhlas lze kdykoliv odvolat, formou emailové zprávy na email info(zavináč)pme.eu. Tímto nebude dotčena možnost zpracovávat údaje, které byly zpracovány před odvoláním souhlasu. Dále nemá vliv na zpracování dle obecně právních předpisů.

Práva z hlediska zpracování osobních údajů

 • souhlas kdykoli odvolat
 • opravit či doplnit své údaje
 • omezení zpracování
 • vznést námitku nebo stížnost proti zpracování
 • přenos údajů
 • přístup k osobním údajům a na jejich kopie
 • být informován o porušení zabezpečení osobních
 • výmaz osobních údajů (zapomenut)

V případě jakýkoliv informací ohledně zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na info@pme.eu.

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Účelem instalace kamerového systému je ochrana majetku a zdraví zaměstnanců, zákazníků a prevence proti vandalismu.

Instalace a provoz kamerového systému, zohledňuje ochranu práv zaměstnanců a zákazníků společnosti ve vztahu k zájmům společnosti. Tato instalace byla provedena, aby co nejméně zasahovala do práv třetích osob.

Provoz kamerového systému je v režimu nepřetržitém záznamu s délkou 7 dní, aby byla možnost řešení všech incidentů zjištěných s časovým odstupem. Záznamy jsou automaticky po 7 dnech mazány a nahrazeny záznamem novějším.

Monitorování kamerovým systémem se záznamem je instalováno v těchto objektech

 • Parkoviště před budovou vč. hlavního vchodu
 • Parkoviště vedle hlavní budovy
 • Stojanu na kola
 • Vstupní chodba vč. chodeb do jednotlivých podlaží
 • Výrobní prostory

Předávání kamerových záznamů

Záznamy nebudou předány jiným příjemcům s výjimkou orgánů činných v trestním řízení nebo správních orgánů pro účely přestupkového řízení, a to pouze v opodstatněných případech.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright 2023, Všechna práva vyhrazena, P M E , spol. s r.o. | Cookies | Realizace od www.ppcspecialist.cz