Spolupráce EU

 

Název projektu 1: Modernizace výroby firmy PME

 

V roce 2007 společnost PME požádala o finanční dotaci z EU. Konkrétně se jednalo o program ROZVOJ, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace financovaného ze Strukturálních fondů Evropské Unie.

Účelem projektu bylo posílení postavení firmy PME mezi MSP v oblasti dodávek pro potravinářský průmysl a průmysl úprav pro stavební hmoty a zavedení nové výroby - výrobky z Al.

Modernizace výroby spočívala v nákupu nových CNC – NC strojů, které umožňují použití moderních a vysoce progresivních nástrojů a zavedení nových výrobních technologií. Modernizací bylo dosaženo zlepšení kvality opracování, zvýšení produktivity, snížení kooperací, zkrácení výrobních časů, které současně umožnily zkrácení dodacích lhůt, což mělo pozitivní dopad i na zvýšení produkce.

Došlo také ke zvýšení odbornosti a technických znalostí firmy, přijetí nových pracovníků a možnost rekvalifikace stávajících pracovníků pro obsluhu těchto strojů.

Všechny tyto kroky znamenají spolu se strategií a rozvojem posílení společnosti PME mezi konkurencí v následujících letech.

 

 

 

Stroje pořízené za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Ministerstva průmyslu a obchodu.

2007 - 3 pulzní zdroje Fronius TSP 5000

2008 - Soustruh CNC S 20

          - Obráběcí centrum WHN13

2009 - Pálící stroj Omnicut 3100

          - pulzní zdroj Fronius TSP 2700

 

 

Název projektu 2: Optimalizace podnikových procesů

 

V roce 2009 společnost PME požádala již o druhou finanční dotaci z EU. Konkrétně se jednalo o program ICT v podnicích, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace financovaného ze Strukturálních fondů Evropské Unie.

 

Účelem projektu bylo zkvalitnění podnikových procesů prostřednictvím zdokonalení a rozšíření programového vybavení firmy a s tím souvisejícího rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem projektu byla implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným procesům a organizační struktuře. Budou zavedeny nové ICT a dojde k integraci firemních činností. 

Tyto inovační kroky výrazně pomohly ke zvýšení výkonnosti jednotlivců, což je prvotním předpokladem pro rychlejší reakci firmy na požadavky zákazníků. 

 

 

Softwarové a hardwarové vybavení pořízené za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Ministerstva průmyslu a obchodu.

Software: 

1.       Office 2010
Docházkový systém
Systém výroba
Systém sledování zakázek (Terminály)
Sjednocovací systém
Databáze a zakázková mapa
Systém CAD

f

ff

Název projektu 3: Zatepletní administrativní budovy

 

V roce 2012 společnost PME požádala o finanční dotaci z EU. Konkrétně se jednalo o program Eko-energie, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace financovaného ze Strukturálních fondů Evropské Unie.

Zateplení obvodového pláště administrativně-provozní budovy společnosti PME v Přerově, ulice Kojetínská sestávající z:
a) Zateplení obvodových stěn
b) Zateplení střechy
c) Výměny oken a dveří

Stanovenén cíle projektu se splinit podařilo: došlo k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností administrativně- provozní budovy a rovněž došlo ke snížení nákladů na energie potřebné pro vytápění předmětného objektu.

Všechny tyto kroky znamenají spolu se strategií a rozvojem posílení společnosti PME mezi konkurencí v následujících letech.

 

 

 

Tento projekt byl pořízen za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Ministerstva průmyslu a obchodu.

2015 - Zateplení administrativně provozní budovy

 

Název projektu 4: Rozvoj technologického vybavení

 

V roce 2014 společnost PME požádala o finanční dotaci z EU. Konkrétně se jednalo o program ROZVOJ, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace financovaného ze Strukturálních fondů Evropské Unie.

Účelem projektu bylo posílení společnosti mezi MSP v oblasti dodávek dílů pro slévárenský průmysl a průmysl výroby a úprav stavebních hmot. Rozvoj technologického vybavení spočívalo v nákupu nového CNC vertikálního soustruhu od renomované české firmy. Pomocí toho stroje došlo k efektivnímu rozložení výrobních možností v souladu se současným strojním vybavením. Tímto projektem společnost PME dosáhla další možnosti rozšíření portfolia výroby dílů s daleko větší přidanou hodnotou. Taktéž došlo ke zlepšení kvality opracování a snížení počtu kooperací – zkrácení výrobních časů, které současně umožní zkrácení dodacích lhůt, což má pozitivní dopad na zvýšení produkce. Nedílnou součástí projektu je zvýšení odbornosti a technických znalostí současných zaměstnanců, přijetí nových pracovníků a možnost rekvalifikace stávajících CNC operátorů. Všechny tyto kroky spolu se strategií firmy a v návaznosti na certifikáty, které firma vlastí (ČSN EN ISO 9001-2009, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN 15 085-2, EN ISO 3834-2 dle IIW ) znamenají rozvoj a posílení pozice společnosti PME mezi konkurencí v následujících letech.

 

 

 

Stroj pořízen za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Ministerstva průmyslu a obchodu.

2015 - CNC vertikální soustruh SKV40

 

Vyrábíme stroje a zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a ostatní odvětví. Provádíme opravy, rekonstrukce a modernizace strojů, zařízení a technologických linek. 

cementárny, vápenky, úpravny

šnekové dopravníky, korečkové elevátory, podavače, třídiče, chladiče

sladovny

pražiče sladu, mikrosladovny, rekuperátory

kolejová vozidla

nádrže, vzpěry, bočnice, ochranné skříně

ostatní - obráběné svařence

odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru

 

Náš potenciál

  • dlouhodobé zkušenosti v oboru
  • projekce a konstrukce
  • moderní strojní park
  • defektoskopie - ultrazvuk
  • uvedení výrobků do provozu
  • servis + náhradní díly

vice info

 

Kontaktní formulář

EU spolupráce

 

Telefon

+420 581 292 713