O společnosti

 

Společnost je založena na přímém uspokojování potřeb zákazníka kvalitními službami. Ve všech výrobních procesech neustále dochází ke zvyšování: odbornosti zaměstnanců, kvality práce a technologických možností. Na základě 20-ti letých zkušeností a vlastní projekci, konstrukci, OŘJ vyrábíme nejen samostatné díly (skluzy, násypky, podpůrné konstrukce, kompenzátory, odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru, dopravníky - šnekové, pásové, korečkové), ale také navrhujeme složité, výrobně a technologicky náročné celky ( třídiče suroviny, roštové chladiče, pražiče sladu, rekuperátory), které bývají součástí investičních celků cementáren a sladoven. Provádíme také šéfmontáž a servis vyráběných zařízení. U menších celků, nebo strojů provádíme kompletní montáž.

Cílem společnosti PME je spokojený zákazník a spolehlivý dodavatel.

 

Společnost se specializuje na:

cementárny, vápenky, úpravny stavebních hmot - šnekové dopravníky, korečkové elevátory, podavače, třídiče, chladiče...

sladovny - pražiče sladu, mikrosladovny, rekuperátory...

kolejová vozidla - nádrže, vzpěry, bočnice, ochranné skříně...

ostatní - obráběné svařence, odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru...

 

Historie

1991 - Založení – dva společníci

1992 - Pronájem výrobních prostor, 8 pracovníků
          strojní vybavení (zakruž. plechů, plazma, autojeřáb, vrtačka VR5)

1994 - 18 pracovníků
           strojní vybavení (tabulové nůžky tl. 10, pálící automat, obráběcí stroje, soustruh, frézka, zakruž. profilů,
           avie, pick-up)

1995 - Nové výrobní prostory
          25 pracovníků
          strojní vybavení (horizontka, vysokozdvižný vozík, rad.vrtačky, svař. poloautomaty)

1997 - Povodeň
          43 pracovníků
          náročné opravy strojního zařízení, obnovení výroby během 2 měsíců po povodni

1998 - Pronájem dalších výrobních prostor
          2 provozy – Skopalova, Kojetínská
          60 pracovníků
          strojní vybavení (tabulové nůžky tl. 20, hydraulické lisy)

2000 - Certifikace ČSN EN 729/2, certifikace technické způsobilosti dodavatele pro ČD
          strojní vybavení (frézka, profil. nůžky, rozvod technických plynů, ohraňovací lis 250 t

2001 - Pořízení nových výrobních prostor
          66 pracovníků
          nové strojní vybavení ( CNC řezací pracoviště – vodní paprsek, karusel, obnova obráběcích strojů )

2002 - Certifikace ISO 9001/2000
          nové rozvody technických plynů, vzduchu, elektřiny, mostový jeřáb 20 t včetně dálkového ovládání

2003 - Navázání přímých obchodních kontaktů se zahraničím
          75 pracovníků

2004 - Založení konstrukčního oddělení
          zahájení prací na vlastním výrobku (chladič- suroviny)

2005 - Certifikace DIN 6700
          pořízení a zprovoznění tryskací linky

2006 - Opláštění venkovních prostor – Provoz II
          přemístění skladu hutního materiálu – Provoz II

2007 - Obnova vybavení pro svařování – poloautomaty
          Zahájení přípravných prací pro provoz nové haly

2008 - Obnova strojního vybavení – pořízení nových strojů ve spolupráci s EU a MPO
          generální oprava stávajících strojů
          založení oddělení řízení jakosti (OŘJ)

2009 - Dokončení haly – Dělení materiálu včetně instalace strojního vybavení
          Dokončení projektu modernizace výroby ve spolupráci s EU
          Pořízení strojního zařízení pro zakružování silných materiálů
          Rekonstrukce rozvodu vzduchu na provozu Kojetínská
          Obnova zabezpečovacích, monitorovacích a informačních systémů

2010 - Zahájení rekonstrukce provozovny Kojetínská a přemístění oddělení TPV
          Vybudování "Malé obrobny" a přemístění obráběcích strojů na provoz Kojetínská

2011 - Kompletní rekonstrukce administrativní budovy na provoze Kojetínská

Vyrábíme stroje a zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a ostatní odvětví. Provádíme opravy, rekonstrukce a modernizace strojů, zařízení a technologických linek. 

cementárny, vápenky, úpravny

šnekové dopravníky, korečkové elevátory, podavače, třídiče, chladiče

sladovny

pražiče sladu, mikrosladovny, rekuperátory

kolejová vozidla

nádrže, vzpěry, bočnice, ochranné skříně

ostatní - obráběné svařence

odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru

 

Náš potenciál

  • dlouhodobé zkušenosti v oboru
  • projekce a konstrukce
  • moderní strojní park
  • defektoskopie - ultrazvuk
  • uvedení výrobků do provozu
  • servis + náhradní díly

vice info

 

Kontaktní formulář

EU spolupráce

 

Telefon

+420 581 292 713